Achtergrond en werkwijze

Achtergrond

De hele schepping bestaat uit trillingen in bepaalde verhoudingen die elkaar harmonisch versterken of juist verzwakken.  Licht, kleur, geluid en ook ons lichaam is trilling ofwel energie. In onze samenleving zijn er veel verstorende factoren zoals straling, milieuvervuiling, slechte voedselkwaliteit, stress. Iedereen wordt hier door beïnvloed. Ook trauma en onbalans in geven en nemen veroorzaken disharmonie.

Ieder mens heeft een kernfrequentie die we onze grondtoon noemen. Soms gaat ergens iets vastzitten: dat begint in je energieveld, je aura en als het lang genoeg duurt ook in je lichaam tot op celniveau. Je grondtoon is dan ontstemt. Dat geeft een gevoel van onbehagen. Je merkt het als een onprettige emotie of gemoedstoestand, spanning of als fysiek ongemak en ziekte.
Vaak ben je je die sensaties wel bewust, soms ook niet. Bij een klankbeleving stem ik me af op jouw energie om de juiste trilling in de ruimte te brengen zodat jij je kernfrequentie meer kunt gaan aannemen. We brengen we wat stroomt weer in beweging. Je energie wordt geharmoniseerd zodat alles weer kloppend voelt.

Werkwijze

Bij Sound Bliss functioneer ik als kanaal voor hogere energieën die in de vorm van klanken via mijn stem naar buiten komen. Soms is dat zacht en harmonieus als een schitterend lied, soms krassend, piepend of zoemend. Musici en logopedisten zouden dit betitelen als vals stemgebruik. Ik noem het kosmisch.

Jij ligt gekleed op een massagetafel en nadat ik me afgestemd heb zal ik je voeten vasthouden en later op verschillende plekken je lichaam aanraken.
Zo breng ik verschillende chakra’s met elkaar in verbinding en harmonie. Daarnaast gebruik ik de 12 stralen, de energie waaruit ons sterrenstelsel is opgebouwd en dus ook alle mensen. Kennis hierover is o.a. afkomstig van Alice Bailey. Elke straal heeft een bepaalde zijns- of essentie kwaliteit. Intuïtief weet ik die stralen in te zetten die de energie vertegenwoordigen die jij nodig hebt. Deze stralen kunnen ook als kleuren worden waargenomen.
Ook je eigen Ziel wordt uitgenodigd en zal je assisteren om precies dat wat jij nodig hebt in de ruimte te brengen.

Na de sessie blijf je nog even liggen nagenieten en laat je alles bezinken. Daarna kun je het beste rustig aan doen. Dan kunnen de trillingen langer en dieper doorwerken. Als je meerdere sessies doet zul je merken dat je steeds een laagje dieper gaat.

Tijdens een behandeling kunnen emoties bovenkomen, je voelt ontroering of oude pijn die even opkomt en oplost, vreugde, wat dan ook. In een staat van ontspanning kunnen inzicht en wijsheid beklijven waardoor je dit moeiteloos een plek kunt geven.

Een Sound Bliss  geeft naderhand een weldadig en behaaglijk rustig gevoel. Het brengt je meer in je lijf en je voelt je completer. Je bent meer afgestemd op je kernfrequentie.

Groepsbijeenkomsten Sound Bliss

In een cyclus van vijf bijeenkomsten kun je Sound Bliss in groepsverband ervaren. Tijdens de sessies stem ik mij af op kosmische energie en de energie van de groep, om precies die trillingsfrequenties door te geven die op dat moment nodig zijn.
Geluid heeft voor iedereen een andere betekenis. Door de groepsenergie ontstaat een krachtige resonantie die jouw persoonlijke snaar raakt. Dit zal in je fysieke- en energielichamen eventuele weerstanden oplossen en vrede en harmonie brengen.

In elke bijeenkomst staat een andere combinatie van chakra’s centraal. Deze worden in balans gebracht door de bijbehorende klanken. Ik gebruik hierbij de energie van de 12 stralen, de basisenergie waaruit ons sterrenstelsel is opgebouwd.
Ik werk tevens met licht en visualisaties en je wordt uitgenodigd om actief deel te nemen door zelf klanken te maken.

De thema’s van de bijeenkomsten zij achtereenvolgens:

  1. Zekerheid, veiligheid en vrede in je aardse zijn
  2. Stroming, vreugde, creatie en expressie
  3. Je persoonlijke wil, kracht en liefde in balans
  4. Leven vanuit je hart in verbinding met het hogere
  5. Een fijnere vibratie in willen, weten en denken

Je kunt meedoen aan de hele cyclus, of je schrijft je in voor één of meer bijeenkomsten.