Opstellingen in de buurt

Opstellingen in de buurt zijn korte huiskamer bijeenkomsten voor buurtgenoten, kennissen of anderszins zelf samengestelde groepjes. Met aangepaste tijden en gereduceerde prijzen.
In een groepje van minimaal 4 personen maken buurtgenoten kennis met het systemisch werk.
Bij een van jullie in de huiskamer in de buurt van Nijmegen. De initiatiefnemer is dan gastvrouw of- heer.
Door een korte uitleg, oefeningen en een of twee opstellingen kun je het diepgaande effect en de impact van deze methode meemaken. Vragen voor een opstelling beslaan, net als in grote groepen of individueel,
allerlei levensgebieden: relaties, werk, keuzes, gezondheid, opvoeding, onverklaarbaar onbehagen en nog veel meer.
Tijd in overleg overdag of in het weekend.