Supervisie- en Loopbaanopstellingen

Een waardevol instrument om je werk als hulpverlener, coach, therapeut, trainer of adviseur te optimaliseren.


Supervisieopstellingen

Je kunt vanuit verschillende vraagstellingen een supervisieopstelling doen.

Als je meer inzicht wilt in het systeem waar je mee werkt. Als je iets wilt ervaren van wat de achterliggende motieven zijn zodat jede mensen beter te kunnen begeleiden in hun proces. Wanneer een helper wil achterhalen wat maakt dat de klant vasthoudt aan probleemgedrag, dan gaat het volgens Hellinger bij systemische problematiek altijd om loyaliteit. De klant wordt ergens in zijn probleem gedreven door loyaliteit voor iets of iemand in zijn systeem. Er komt, door de feitelijke informatie en de zichtbaar gemaakte posities van betrokkenen t.o.v. elkaar, helderheid in de patronen binnen de familie. Wanneer je oog krijgt voor deze posities en de gevolgen daarvan, zul je  op een andere manier naar het probleem gaan kijken Zo kun je meer opening creëren om verder te werken. In de opstelling kunnen kleine interventies in het klantsysteem gedaan worden, waardoor helder wordt wat er nodig is om iedere betrokkene tot haar recht te laten komen. Deze bevindingen op zielsniveau, kunnen jou als helper inzicht geven welke praktische interventies in het systeem zinvol zijn.

Voor inzicht in je eigen positie met betrekking tot de klant, om te ontdekken vanuit welke rol je het beste van dienst kan zijn.

In sommige situaties raak je te veel betrokken. Je kunt ingezogen raken, zonder het te weten kun je een pion worden in het systeem.

Dit kan heel positieve gevoelens oproepen bij de klant, je wordt als goed familielid of als vriend gezien. Het kan ook negatieve gevoelens of irritatie oproepen.

Voor jou als coach is het in dit soort gevallen verhelderend om tijdens een opstelling te zien welke positie jezelf hebt in het systeem waar je mee werkt. Ook kun je ervaren welke alternatieve posities je zou kunnen innemen. Soms komt tijdens de opstelling aan het licht dat geen enkele interventie nut heeft.

Bij de wens tot meer inzicht in eigen persoonlijke thema’s in het dagelijks functioneren als professional. Als je contact aangaat met de persoon waar je mee werkt, kun je eigen thema’s tegenkomen. Komt dit regelmatig terug? Belemmert het je functioneren? Vaak is het dan iets dat je zelf nog niet uitgewerkt hebt. Er kan sprake zijn van tegenoverdracht of projectie. Dit kan persoonlijk zijn of iets uit je eigen systeem.

Hoe verder je als helper bent met je eigen ontwikkeling, hoe zuiverder je de klant kan helpen om in de eigen kracht te komen.

We stellen daarom de thema’s en personen op die horen bij je eigen systeem. Je kunt op deze manier inzicht krijgen en oplossingen vinden voor je persoonlijke vraag. Van daaruit kun je weer helder kijken naar de klant en deze verder helpen, omdat het niet meer vertroebeld is door eigen thema’s.

Loopbaanopstellingen

Soms wil of moet je een nieuwe stap zetten in je werk. Een loopbaanopstelling is een helpende methode om te kijken naar de keuzes die je hebt en om inzicht te krijgen in wat voor jou het meest passend is.

Het kan zijn dat je voelt dat je verandering nodig hebt, je functie verdwijnt, dat je huidige werk niet meer bevredigend is, of dat je andere kwaliteiten van jezelf wilt aanspreken.

We kunnen bijvoorbeeld het maken van een keuze in een bepaalde werkrichting opstellen. “Zal ik meer de technische kant op gaan of me verder specialiseren in het werken met mensen?”

Je komt dan vaak terecht bij vragen op het snijvlak werk-persoon.

Ook kun je terecht met vragen die de organisatie aangaan en binnen de verantwoordelijkheid van jou als vraagsteller vallen. In een loopbaan opstelling kan aan het licht komen welke factoren belemmerend en bevorderend zijn voor succes en plezier in het werk.

Daarnaast is het mogelijk om te onderzoeken welke de factoren in de huidige werkomgeving van invloed zijn op je functioneren en hoe hiermee om te gaan. Zoals de relatie met collega’s of management, je eigen plaats in de organisatie, of het effect van reorganisatie op het eigen functioneren.

Supervisie en loopbaan opstellingen kunnen gedaan worden in tijdens de geplande groepsbijeenkomsten, op speciale themadagen of op verzoek voor een team of groepje collega’s. Ook kun je altijd terecht voor een individuele opstelling op afspraak.