Familieopstellingen

Met andere ogen kijken
Een opstelling is een manier om inzicht te krijgen in levensvragen en hier beweging in te krijgen. Dit kan individueel, in een groep of met een groepje dat je zelf hebt samengesteld.

Werkwijze
Via een interview met jou als vraagsteller, kan de begeleider achterhalen of er sprake is van een systemische oorzaak en wie er op de achtergrond betrokken zijn bij het thema. Deelnemers uit de groep zijn representant voor bijvoorbeeld je moeder of vader, je loopbaan, je keuzes en jezelf. Terwijl je je concentreert plaats je intuïtief de personen in de ruimte.
Zo krijg je een beeld van het systeem en kan duidelijk worden hoe de elementen zich onderling verhouden.

Alle deelnemers samen vormen een draagvlak en maken het mogelijk om toegang te krijgen tot het informatie veld. Zo komen representanten op wonderbaarlijke wijze in contact met iets van de opgestelde personen of abstracties. Ze kunnen aangeven hoe ze zich voelen, wat ze meemaken en wat ze nodig hebben. Informatie die vooraf niet bekend is.

Een volgende stap is dat de begeleider de representanten op andere plekken zet en kijkt of ze zich zo beter voelen. Zo wordt het bijvoorbeeld duidelijk dat er iets of iemand ontbreekt. Elk lid van het systeem dient een passende plek te hebben. Op die manier kan de liefde stromen en is ieders levensenergie meer beschikbaar. Erkennende uitspraken door de opgestelde personen helpen daarbij.

Achtergrond
Als je een levensvraag hebt, een thema dat steeds terugkomt en waar je nog geen helderheid in hebt, is de kans groot dat dit een systemische oorzaak heeft. Alles in ons universum is ingedeeld in systemen die werken vanuit een orde en bepaalde wetten. Alles is met elkaar verbonden. Door ingrijpende gebeurtenissen kan die verbinding of de orde verstoord raken. Mensen raken dan uit balans en gaan zich minder gelukkig voelen. Het gebeurt vaak dat familieleden iets overnemen van een vorige generatie. Bijvoorbeeld een vroeg overleden familielid, iemand die buitengesloten is, een vorige partner van één van de ouders…..Je gedraagt je dan op een manier die niet bij je past, maar het lijkt niet anders te kunnen. Op onbewust niveau doe je iets voor iemand, die je misschien niet eens kent. Zo breng je iets aan het licht dat tot dan toe niet onder ogen gezien kon worden.
Dit komt voort uit ‘de orde van liefde’. Een kind houdt zoveel van de familie waar het bij hoort, dat het alles wil doen om te zorgen dat ‘het goed komt’.

We werken met als basis de methode familieopstellingen zoals deze is ontwikkeld door Bert Hellinger. We zien een familie als een systeem dat functioneert volgens een aantal wetten. Daarin is het belangrijk dat ieder zijn juiste plek heeft, dat iedereen er bij hoort en dat er een balans is tussen geven en ontvangen. Door ingrijpende, niet verwerkte gebeurtenissen raken familieleden
van hun plek en gaat het systeem of een persoon disfunctioneren. Afhankelijk van de leeftijd kan dit leiden tot ziekte, agressie, pesten, bedplassen, angst, weglopen, extreem puberen, verslaving.

Effecten
Door een opstelling kun je je beter gaan voelen in het dagelijkse leven. Je energie kan meer stromen en nieuwe inzichten geven je een andere kijk op de wereld. Het kan bevrijding bieden en leiden tot het aanvaarden dat het is zoals het is. Soms is het een opluchting of geeft dit het idee dat het nu eindelijk tijd is om een eigen leven te gaan leiden. Opstellingen hebben een helende invloed op alle aanwezigen. Het is werk van de Ziel.

Uit respect voor betrokken personen en de werking van de ziel wordt er naderhand met de begeleider niet uitgebreid gepraat over de opstelling. Je kunt me wel altijd bellen als je vragen hebt over wat je ervaren hebt.