Light Body

Wat is Light Body?

Light Body is een energielichaam dat is opgebouwd uit tien energiecentra, die verder reiken dan de chakra’s. Het is een groot stralend lichtlichaam, dat het mogelijk maakt om een bewuste verbinding te maken met je Ziel.

De cursus en haar werking: een proces

In de cursus ben je op een intense manier bezig met het doen ontwaken van je Licht Lichaam.
Je leert de tien energiecentra en hun werking kennen. We doen geleide meditaties en er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen in de groep. Thuis kun je oefenen met behulp van de bijbehorende cd’s.
Je leert je bewustzijn zodanig te verruimen dat je hogere dimensies van het licht kunt ervaren.
Je ontdekt hoe je dit in je dagelijks leven kunt brengen en hoe je het kunt gebruiken voor de transformatie van je fysieke lichaam, emoties en gedachten. Je brengt je energie naar een hoger vibratieniveau. Een geactiveerd lichtlichaam verhoogt je gevoeligheid voor de subtiele energieën van je ziel en de lichtwezens. Je krijgt meer vertrouwen in jezelf en in het universum door de aanwezigheid, de kracht en de liefde van je Ziel te ervaren. Zo kun je leven in een vreugdevol gewaarzijn.

Awakening your Light Body is een intens proces. Je doorleeft, met behulp van licht, een diepgaande transformatie. Het doen ontwaken van je lichtlichaam betekent dat je meer licht in je leven toelaat. Je kunt daarbij ook de dingen ontdekken die nog niet zo helder zijn en om verandering vragen. Het mooie van Light Body is dat dit op een hele liefdevolle, zachte wijze plaats vindt. JA zeggen en moeiteloosheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Lees meer: De opbouw van de cursus

Verdieping en Verrijking

High Lights
Living your Light Body
Hart en Ziel
Diamond Light Body
Self Exciting