Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen kunnen gedaan worden door mensen die (mede) verantwoordelijkheid hebben voor  het beleid.
In organisaties spelen eigen ordeningsprincipes. In een organisatiesysteem kunnen verstoringen optreden, die maken dat mensen in de organisatie hun werk niet goed kunnen doen.
Signalen zijn o.a.:de samenwerking stagneert, er worden teveel fouten gemaakt, onderlinge concurrentie en negatieve patronen blijven spelen, zelfs al wisselen medewerkers van functie of afdeling.
Situaties die de oorzaak zijn van verstoringen in het systeem, bijvoorbeeld een onterecht en oneervol ontslag van een medewerker, blijven lange tijd hun invloed uitoefenen, ook al hebben alle betrokken personen inmiddels de organisatie verlaten. In een opstelling zoeken we naar de bron van deze klachten. Een opstelling geeft inzicht in de diepe- en vaak onbewuste oorzaken van het problematische patroon. Tijdens de opstelling komen oplossingen naar voren en kan de orde hersteld worden. Organisatieopstellingen zijn niet alleen gericht op problemen die in het verleden ontstaan zijn. Het is ook mogelijk om door middel van een opstelling te onderzoeken hoe (groepen) medewerkers zullen reageren op veranderingen in een organisatie en wat er nodig is om dit soepel te laten verlopen.